Рут Сен-Дені
15.10.2022
Хосе Лимон
15.10.2022
 
 

 

Система Е. Жак-Далькроза

На тлі різних пластичних шкіл та навчань початку XX століття система Е. Жак-Далькроза (1865-1950) виділяється своєю детальною опрацьованістю та чіткою структурою. В її основу покладено поняття ритму як універсального початку, що творить і організує життя у всіх її проявах та формах. Людина, здатна пронизати ритмічним своє життя і своє тіло, долучається до глибоких таємниць світобудови і набуває небаченої могутності. Ритм впливає на людину в цілому, і виховуючи і формуючи його тіло, душу і дух.

 

 

В умовах сучасного світу, що вимагає від людини ранньої спеціалізації та приводить до крайнощів неодухотвореного атлетизму або немічного інтелектуалізму, Е. Жак-Далькроз повертається до античного ідеалу гармонійно розвиненої особистості – людини, а не фахівця. Мета його системи «одухотворених тілесних вправ» — привести людину до самопізнання, до ясних уявлень про свої сили і творчі можливості, допомогти позбавитися фізичних і психологічних комплексів і затискачів, знайти радість життя, і все це завдяки вихованню власного ритмічного розуму, волі і самовладання. «Основою будь-якого індивідуального вдосконалення є дисципліна чуттєвих сприйняттів та тренування імпульсів», — говорив учням Е. Жак-Далькроз.

«Школа морального здоров'я» Далькроза звернена до широкого кола людей — від науковців, медиків, психологів, педагогів, вихователів до музикантів, танцюристів, акторів та режисерів. Крім розв'язання загальноестетичних, виховних, гігієнічних, терапевтичних задач вправи ритмічної гімнастики готують до роботи у всіх сферах мистецтва, оскільки в основі кожної з них лежить ритм.

 

 
 

 

З ритму народжується і пластика, і музика. У музичних рухах людського тіла об'єднуються зорове та слухове, око стає органом музичного сприйняття: музику можна не лише чути, а й бачити.
Ідея зримої музики витала у повітрі тих років, витоки її бачилися в театральних дійствах античності, до воскресіння яких прагнув не лише Жак-Далькроз. В орхестиці, синтетичному мистецтві стародавніх, особливо привабливою здавалася пластична реалізація музики, безпосереднє злиття тіла та Я з музикою.

 

 
 

 

Вихідна теза Далькроза: музика перетворює тілесність. Тіло має стати інструментом, здатним без участі свідомості відгукуватися на всі події музичної тканини. М'язи здатні відповідати на звуки, як струни інструменту. Досягнувши шляхом тривалих спеціальних вправ автоматизму реакцій тіла, людина звільняється до завдань вищого рівня, що з емоційної і образної виразністю. Тіло ритміста має бути вишколене так само, як пальці піаніста. Технічний тренінг, дисципліна рухів розвивають пам'ять тіла, як і пам'ять пальців.